MITYCZNY RAJ

 

 

Od zawsze biblijny Eden ludzi fascynuje,

Tylko odgadnąć nikt nie potrafi, gdzie on się znajduje.

Raj, w którym życie było spokojne oraz bezpieczne,

A przede wszystkim dostatnie i wieczne.

 

Według Flawiusza (żył w I wieku), znajdował się między Nilem a Gangesem,

Jednak odnalezienie mitycznego miejsca całkowicie przepadło z kretesem.

Owemu historykowi położenia raju odnaleźć się nie udało,

Bo przeszukanie ogromnego terenu jego możliwości przekraczało.

 

Kilkanaście wieków śladów raju na Ziemi poszukiwano:

Na Bliskim Wschodzie, w Indiach, nawet na Seszelach,

Gdzieś do ujścia Orinoko, u źródeł tej wielkiej rzeki,

Lecz do całkowitego odkrycia koniec był wciąż daleki.

 

Z początkiem XIX wieku wraz z rozwojem nowożytnej archeologii

Ówczesnych badaczy zainteresował Egipt z piramidami

Oraz tereny dawnej Babilonii, położonej między

Tygrysem a Eufratem – tymi dwiema rzekami.

 

Wydobyte znaleziska dały się powiązać z mitycznym rajem:

Posągi, płaskorzeźby przedstawiające strażników rajskiego drzewa życia,

Podobizny praaniołów z czterema skrzydłami i tabliczki gliniane,

Na nich historie o stworzeniu człowieka i o potopie zapisane.

 

Odnaleziono także pieczęć przedstawiającą dwie osoby

Siedzące obok drzewa o siedmiu gałęziach,

A za ich plecami wijącego się węża.

Mimo tego znaleziska z odkrycia edenu znowu nic nie wyszło.

 

Po stu latach, w 2006 roku David Rohl – historyk, egiptolog

I archeolog, drugą i trzecią Księgę Rodzaju w Biblii studiował.

Ustalił, że między rzekami Iranu, Iraku i Turcji – Eufratem, Tygrysem,

Araksem, Kezel Ozan, dawny raj się znajdował.

 

Nieopodal wygasłego tureckiego wulkanu Karaca Dag,

Pod piaskami skalistej pustyni, wyprawa Rohla

Odnalazła ślady Gobekli Tepe – miasta potężnego,

Jedenaście tysięcy lat temu założonego.

 

Owe miasto w tłumaczeniu „wybrzuszona góra” nazywane

Leży na potężnym skalnym wybrzuszeniu, z wielu źródeł

Kilkanaście rzek w okolicy bierze swój początek,

Wszystko zgodne z opisem biblijnym – krainy szczęśliwości zakątek.

 

Zaledwie dwa kilometry od prehistorycznej świętej góry,

W mieście Urfa jest grota, w której urodził się Abraham

A góra Ararat, na szczycie której według Biblii zatrzymała się Arka Noego

Oddalona jest kilkadziesiąt kilometrów od miejsca tego.

 

W ruinach najstarszych budowli megalitycznych na świecie

Odnaleziono kamienie z wyrytym wizerunkiem drzewa i węża.

Ogromne stojące słupy jakby stemple raju przypominały,

Tylko skalista pustynia z otoczeniem do rajskiej krainy nie pasowały.

 

Tajemnicę rozwiązali geolodzy, biolodzy oraz paleontolodzy.

Dzisiejsza pustynia żyzną krainą niegdyś była,

Ale nadmierna eksploatacja lasów, zwierzyny, uprawa ziemi i hodowla

Do pierwszej katastrofy ekologicznej doprowadziła.

 

W wyniku niedostatku, wręcz biedy, potomkowie Adama i Ewy

Wyjałowione tereny opuścili i na Wschód ku Ziemi Obiecanej podążyli.

Opowieści o Edenie przez Sumerów zostały zapisane,

Stąd trafiły do Księgi Rodzaju i dlatego są nam znane.

 

Wybrzuszona Góra krainą szczęśliwości niegdyś była,

Praprzodkom na dawnych rajskich terenach dostatek zapewniła.

My też swój raj mamy dzisiaj na tej Ziemi -

Czy robimy wszystko by go chronić i wreszcie docenić?

 

 

POWRÓT

 

 

 
COPYRIGHT © E.W. 2022 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE       HOSTING: KB Systems